Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste ja yksityisyydensuoja

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Polar Granit Oy
Y-tunnus: 0177185-1
Vespuolentie 73
41800 Korpilahti
puh. 014-821 234
s-posti: myynti@polargranit.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Heikki Järvinen
s-posti: heikki.jarvinen@polargranit.fi

REKISTERIN NIMI

Polar Granit Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi,
arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen, seuraaminen ja kehittäminen. Käytämme rekisteriä
yhteydenottoihin asiakkaan ja yrityksen välillä sekä tilattujen palveluiden ja tuotteiden laskutukseen.
Tilauksen yhteydessä, asiakkaan suostumuksella kerättyjen, vainajaa koskevien tietojen käyttö seurakunnan
vaatimiin asiakirjoihin sekä tuotteen toimittamista varten koskevien asioiden hoitaminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

– asiakkaan etu- ja sukunimi
– asiakkaan postiosoite
– asiakkaan puhelinnumero
– asiakkaan sähköpostiosoite
– muistomerkin sisältämät vainajan nimi- ja aikatiedot
– tiedot tilauksesta
– yrityksen kotisivuilla olevan yhteyslomakkeen kautta lähetetyt tiedot
– laskutustiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella ja itse luovuttamana tilauksen vahvistamisen yhteydessä.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Polar Granit Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei koske luotettavia, kolmansia osapuolia,
jotka mahdollistavat palvelujen toteuttamisen. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa luotto- ja
perintäyhtiölle esim. velan perintää varten. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritiedot säilytetään siihen asti, kun tilauksen käsittely ja siihen liittyvät palvelut vaativat tai kun
sopimus ja laki edellyttää. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja
tilanteesta riippuen. Rekisteriin pääsy on vain Polar Granit Oy:n työntekijöillä ja näitä säilytetään joko
lukitussa tilassa tai ne on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

KÄVIJÄN OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä ja pyytää tietojen korjaamista tai
poistamista. Lainsäädäntö tietyissä tilanteissa edellyttää tietojen säilyttämisen määrätyn ajan.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena niin, että voimme varmistaa asiakkaan henkilöllisyys. Ilmoitus
muutoksista ja poistamisesta tehdään ottamalla yhteys postitse Polar Granit Oy, Vespuolentie 73, 41800
Korpilahti tai sähköpostitse myynti@polargranit.fi.